epodnikanie

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Ako manažovať firmu

Ak ste dostali možnosť viesť firmu, mali by ste si predovšetkým uvedomiť, že ste dostali možnosť vytvárať nové veci a budovať nové projekty. No predovšetkým, vašou úlohou je viesť ľudí, ktorí sa budú na vytváraní projektov podieľať spolu s Vami. Preto by ste mali členom Vášho tímu zabezpečiť vhodné podmienky a prostredie pre prácu, poskytnúť im priestor a čas a motivovať ich.
Ak má človek dobrú motiváciu, je výkonnejší, pretože si stanoví cieľ, ktorý sa snaží dosiahnuť. Preto, ak chcete, aby boli ľudia v tíme motivovaní, Preukážte im, že si vážite ich snahu a ochotu, používajte slová ako ´ďakujem´ a ´prosím´. Dáte im pocit, že sú užitoční a prospešní. Konzultujte s nimi ich a Vaše nápady. Váš humánny prístup Vám pomôže získať priazeň a autoritu.
Nebojte sa, že priateľský prístup naruší Vašu autoritu. Ak si nie ste istý, ako získať prvotnú autoritu, poraďte sa so skúsenejšími manažérmi, ako na to. Súčasťou práce je vhodné prostredie. Pokúste sa pripraviť pre svoj tím adekvátne podmienky na prácu. Pripravte pomôcky, úhľadne ich nachystajte.
Pokúste sa byť profesionálny vo všetkých smeroch. Snažte sa všetko riešiť s chladnou hlavou, aj napriek tomu, že sa Vám podarí prísť do práce s osobnými problémami a zlou náladou. Váš osobný život by nemal ovplyvniť Váš pracovný výkon.
Pracovať v tíme, znamená pracovať efektívnejšie. Tímová práca sa stáva početnejšou ako spoločné výkony dokopy u jednotlivcov. Preto sa snažte podporiť kolektívnosť, aj keď ste prácu rozdelili medzi jednotlivcov. Snažte sa ohodnocovať férovo a primerane podľa zásluh. Keďže boj o dominanciu je prirodzeným javom v každej spoločnosti, je možné, že sa istý druh súťaživosti vyskytne aj medzi členmi tímu. Pokúste sa ju eliminovať.
Nezabúdajte, že aj napriek tomu, že ste si k projektu vytvorili body, podľa ktorých budete projekt vypracovávať, sa môže stať, že sa vyskytnú nejaké chyby. Preto by ste s tým mali rátať vopred a nechať si časovú rezervu na prípadné korekcie a posledné úpravy.
Zdroj: Snedaker, Susan. "Šesť princípov, ako manažovať tímy." eFocus, n.d. Web. 24 Apr. 2014.http://www.efocus.sk/images/uploads/62.pdf

Manažovanie | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014